Момент імпорту - момент фактичного перетину товаром митного кордону України

Момент імпорту - момент фактичного перетину товаром митного кордону України

Моментом поставки товару за ЗЕД-договором є момент фактичного перетину товаром митного кордону України. На цьому наголосив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглядаючи справу про визнання протиправною і скасування податкової вимоги щодо сплати податкового боргу за податковими повідомленнями-рішеннями.

У жовтні 2013 року Приватне підприємство «Снорк» звернулося до суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (далі – ДПІ у Печерському районі, контролюючий орган), в якому просило визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 01 березня 2013 року, про нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності у сумі 101 081,56 грн та 340 грн штрафу за порушення валютного законодавства відповідно, а також визнати протиправною і скасувати податкову вимогу від 29 серпня 2013 року, щодо сплати податкового боргу за вказаними податковими повідомленнями-рішеннями.

Повідомляється, суди попередніх інстанцій встановили, що ДПІ у Печерському районі провела документальну позапланову виїзну перевірку позивача з питань дотримання вимог валютного законодавства України при розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами від 09 грудня 2011 року з компанією «Zhejiang Top Biological Science & Technology Co., Ltd» (Китай) та від 20 квітня 2012 року з компанією «Fuxin Weiyuan Food scince and Technology Co., Limited» (Китай) та за контрактом від 04 червня 2009 року з компанією «Hongkong Luckystar Additives Co., LTD.» (Китай) згідно з листами ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 04 грудня 2012 року, від 03 січня 2013 року, за результатами якої склала акт від 08 лютого 2013 року.

В акті перевірки зазначено про порушення позивачем статті 2 Закону України №185/94 «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (далі – Закон), чинного на момент виникнення юридичного факту. Ткаож було зазначено про порушення позивачем пункту 1 статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання та валютного контролю».

На підставі висновків акта перевірки контролюючий орган прийняв податкові повідомлення-рішення, а 29 серпня 2013 року відповідачем прийнято податкову вимогу на загальну суму податкового боргу у розмірі 101 421,56 грн, зокрема 101 081,56 грн – пеня, 340 грн – штраф.

Спірні правовідносини виникли у сфері здійснення розрахунків в іноземній валюті за зовнішньоекономічним контрактом та стосуються правомірності рішення відповідача про нарахування позивачу пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті.

Необхідною умовою застосування строків розрахунків в іноземній валюті за зовнішньоекономічними контрактами та нарахування пені за порушення таких строків є фактична наявність зобов`язання нерезидента з оплати придбаних товарів, робіт, послуг чи поставки товарів на користь резидента, тобто кошти чи товар (роботи, послуги) повинні надійти на територію України.

З матеріалів справи вбачається, що в період, який перевірявся, позивачем укладено вищевказані зовнішньоекономічні імпортні контракти. Склад валютного правопорушення контролюючий орган доводив висновком про несвоєчасне надходження товару за вищевказаними імпортними контрактами, поза межами строків, встановлених статтею 2 Закону, оскільки, на його думку, датою імпорту є дата завершення оформлення митної декларації.

Отже, спірним питанням у цій справі є подія, з настанням якої придбаний за зовнішньоекономічними контрактами товар вважається поставленим в Україну.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» момент здійснення експорту (імпорту) – момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця. Тобто, ця стаття містить посилання лише на первинний момент переміщення товару через митний кордон України – фізичний перетин товаром митного кордону.

При цьому момент перетину товаром митного кордону України не ставиться у залежність від необхідності проходження всіх процедур митного оформлення даного товару, завершення яких дає право для подальшого їх використання власником на вільний розсуд, а відповідно до статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначальним є початковий момент перебування товару під митним контролем – момент фізичного перетину товаром митного кордону держави.

Враховуючи зазначене, аргументи відповідача, що визначальним для висновку про наявність порушення статті 2 Закону є дата завершення митного оформлення (дата оформлення митної декларації), обґрунтовано не враховані судами попередніх інстанцій, оскільки моментом вчинення імпортної операції, зокрема моментом поставки товару за такою операцією, для застосування статей 2, 4 вище згаданого Закону є момент фактичного перетину імпортованим товаром митного кордону України.

За таких обставин колегія суддів вважає правильним висновок судів попередніх інстанцій щодо неправомірності нарахування контролюючим органом позивачу пені в сумі 89 560,61 грн, а тому податкове повідомлення-рішення ДПІ у Печерському районі від 01 березня 2013 року та податкова вимога від 29 серпня 2013 року в цій частині (89 560,61 грн) є протиправними та підлягають скасуванню.

Детальніше з обставинами справи № 826/16155/13-а можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.