Чи можуть відімкнути квартиру від світла?

Постанова «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії», затвердженою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 року № 312 (надалі – Правила) регулює взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії.

На роздрібному ринку не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення відповідно до цих Правил договору постачання електричної енергії (надалі – Договір) з обраним електропостачальником, який має відповідну ліцензію, за вільними цінами (крім постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги або постачальником «останньої надії») та передбачає постачання споживачу всього обсягу фактичного споживання електричної енергії за певним об’єктом у певний період часу відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції.

Перед укладенням Договору споживач обов’язково повинен ознайомитись з умовами постачання електричної енергії, якістю постачання електричної енергії, ціною та порядком оплати, порядком обліку, правами та обов’язками, строком дії, обрати гідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві – приєднані до умов Договору. Обрана споживачем комерційна пропозиція є додатком до укладеного електропостачальником та споживачем Договору.

Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, між учасниками цього ринку здійснюються за розрахунковий період, який, як правило, становить календарний місяць відповідно до умов Договору та у грошовій формі на поточні банківські реквізити надавача послуг.

Згідно Правил, електрична енергія для споживача, який не допускає порушень своїх договірних зобов’язань та своєчасно сплачує використану (спожиту) електроенергію перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами.

За несвоєчасну оплату передбачених Договором платежів, понад обумовлений термін, споживач сплачує неустойку (пеню) та інші платежі згідно з законодавством та договором.

Отже, у вищезазначеному випадку, відключення електроустановки буде застосовуватись лише у разі несплати використаної (спожитої) електричної енергії.

Розділом VII Правил врегульовані умови та порядок припинення й відновлення постачання електричної енергії споживачу. Тому, припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється:

1) оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі:

  • відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади);
  • недопущення уповноважених представників оператора системи до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики й зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача;
  • заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи;
  • несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем цих Правил, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь оператора системи);
  • невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;
  • закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та оператором системи;
  • закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником «останньої надії» (за умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником);
  • порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209

2) електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:

  • заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
  • недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Варто зауважити, що у разі самовільного підключення споживачем струмоприймачів або збільшення величини потужності понад величину, визначену умовами Договору з оператором системи, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку, зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок оператора системи та інших споживачів, невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу виконавчої влади, який стосується вищенаведених порушень, оператор системи має право без попередження повністю припинити споживачу електроживлення після оформлення у встановленому цими Правилами порядку акта про порушення.

Попередньо перед припиненням електропостачання, електропостачальник повинен надати попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії, яке оформлюється після встановлення факту наявності вищезазначених підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом). Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.

У разі виникнення у споживача однієї з підстав зазначеної в Розділі VII Правил, а саме заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію, сторони за взаємною згодою укладають договір щодо реструктуризації заборгованості (спосіб погашення боргу, за допомогою якого полегшуються умови сплати боргу за рахунок зміни строків сплати суми заборгованості) та оформлюють графік погашення заборгованості, який є додатком до Договору.

Для відновлення електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено з підстав, визначених Розділом VII Правил, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення, ініціатор такого відключення повідомляє оператора системи в день отримання такої інформації. Витрати при повторному підключенні електроустановки покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем.

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок про те що, щоб запобігти припиненню постачання електричної енергії, потрібно своєчасно здійснювати оплату згідно термінів визначених у Договорі та при необхідності надавати доступ для перевірки засобів обліку електричної енергії. Якщо припинення електричної енергії відбулось і споживача не було належно повідомлено у визначені терміни відповідно Правил, дії електропостачальника можна оспорювати згідно чинного законодавства.

Якщо відбулось припинення електричної енергії, проте заборгованість відсутня, і усі платежі (підтверджені квитанціями) здійснювались своєчасно згідно Договору, в такому випадку, необхідно звернутися із заявою до електропостачальника чи до оператора системи розподілу за місцем обслуговування.

Після подання заяви та оплати виставленого рахунку за послуги припинення/відновлення електричної енергії або доведення незаконності відключення буде здійснено повторне підключення електричної енергії, а електропостачальник відновить електричну енергію протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень якщо вони мале місце.