ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Господарське та договірне право

ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Підготовка договору як документа, що визначає обов’язки контрагентів угоди, та експертиза його на відповідність вимог чинного законодавства і можливих ризиків при подальшому використанні.

1. Аналіз договору як документа, що визначає обов’язки контрагентів угоди, та експертиза його на відповідність вимог чинного законодавства і можливих ризиків при подальшому використанні.

2. Правова підтримка в укладанні комерційних договорів, в тому числі консультування з питань забезпечення виконання договорів.

3. Консультування в розрізі існуючих договірних відносин, в тому числі за ліцензійними договорами, договорами про спільну діяльність, договорів про надання послуг, договорами поставки, виробництва та ін.

Претензійна та позовна робота щодо стягнення дебіторської заборгованості з контрагента.

1. Здійснення аналізу й оцінки фінансового стану бізнесу та активів.

2. Розроблення стратегії дій та реалізація плану заходів для власників неплатоспроможної компанії, кредиторів неплатоспроможного підприємства.

3. Проведення консультації з питань банкрутства та надання відповідних юридичних висновків.

4. Захист інтересів боржника чи кредитора в переговорах з питань проблемної заборгованості, як на досудовій стадії, так і на етапі судового розгляду.

5. Участь у процедурі санації боржника.

6. Підготовка процесуальних документів в межах процедури банкрутства.

7. Здійснення контролю за діяльністю арбітражного керуючого (розпорядником майна, керуючим санацією та ліквідатором).

8. Оскарження дій арбітражного керуючого.

9. Правовий супровід відчуження активів.

10. Розробка схем реструктуризації заборгованості.

11. Оскарження рішень суду.

Правовий супровід інвестиційних проектів, в тому числі через призму інститутів спільного інвестування:

  • договірна робота (складання договорів, протоколів про наміри, розробка і експертиза інших документів правового змісту, розробка спеціальних договірних конструкцій, у тому числі з урахуванням оптимальної податкової стратегії, забезпечення виконання інвестиційних договорів);
  • комплексне супроводження процесу здійснення інвестування (зібрання економічної, фінансової та правової інформації щодо об’єкту інвестування, проведення due diligence, підготовка плану реалізації проекту, участь у переговорах, отримання усіх необхідних дозволів, закриття угоди тощо);
  • допомога у пошуку зовнішніх джерел фінансування проекту (європейські фонди, регіональні програми фінансування бізнес-проектів, банківське фінансування);
  • підготовка планів структуризації (реструктуризації) об’єктів інвестування;
  • представництво інтересів інвестора, в тому числі у переговорних процесах;
  • супровід реалізації планів структуризації (реструктуризації), виконання договорів тощо;
  • допомога у пошуку партнерів, підборі персоналу, налагодження стосунків у локальних бізнес-колах.