ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Право інтелектуальної власності

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Загальні консультації з права інтелектуальної власності.

1. Надання усної консультації.

2. Допомога в обранні класу(-ів) для торгової марки за міжнародною класифікацією товарів і послуг.

3. Заповнення реєстраційної форми.

4. Представництво інтересів в Укрпатенті, Апеляційній палаті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

5. Допомога у здійсненні попереднього пошуку тотожних або схожих позначень.

Реєстрація торгової марки є найбільш дієвим способом захисту свого бренду. Торгова марка надає Вам монопольне право використовувати, дозволяти та забороняти її використання третім особам.

До того ж, лише за наявності торгової марки Ви можете зареєструвати свій веб-сайт в домені .ua.

Як торгова марка в Україні можуть бути зареєстровані:
• слова, у тому числі власні імена;
• літери;
• цифри;
• зображувальні елементи;
• кольори та комбінації кольорів;
• будь-яка комбінація вищезазначених позначень.

1. Розробка типового договору.

2. Розробка договору з урахуванням побажань замовника.

3. Розробка договору з урахуванням побажань замовника та рекомендаціями відносно його укладення та виконання.

Усі права на створений об’єкт права інтелектуальної власності належать його авторові. Тому важливим є правильне оформлення відносин з виконавцем (автором, розробником тощо), щоб убезпечити себе у майбутньому від можливих спорів стосовно належності виключних майнових прав на створений твір.

1. Розробка типового трудового, цивільно-правового договору з розробником.

2. Розробка типового трудового, цивільно-правового договору з розробником з урахуванням побажань замовника.

3. Розробка типового трудового, цивільно-правового договору з розробником з урахуванням побажань замовника та рекомендаціями відносно його укладення та виконання.

При наймі розробника програмного забезпечення потрібно пам’ятати, що результатом його діяльності є об’єкти інтелектуальної власності. У зв’язку з цим, залежно від способу оформлення ваших відносин, трудовий або цивільно-правовий договір з розробником має бути розроблений з урахуванням положень законодавства України у сфері права інтелектуальної власності.

1. Надання консультації.

2. Захист прав в Інтернеті.

3. Захист прав через Антимонопольний комітет України та/або митницю, роботу з правоохоронними органами, судовий захист.