ТРУДОВЕ ПРАВО

Трудове право

ТРУДОВЕ ПРАВО

Загальні консультації з трудового права.

1. Надання усної консультації.

2. Проведення експрес-перевірки кадрової документації.

3. Виявлення кадрових документів/встановлення відсутності таких документів, які становлять ризик застосування найбільших фінансових санкцій.

4. Надання рекомендацій щодо оперативного усунення недоліків кадрової документації.

5. Надання проектів кадрових документів, що відповідають вимогам законодавства.

1. Надання усної консультації.

2. Проведення перевірки кадрової документації з особового складу.

3. Проведення перевірки кадрової документації з особового складу, з основної діяльності та локальних актів суб’єкта господарювання.

4. Виявлення кадрових документів/встановлення відсутності таких документів, які становлять ризик застосування всіх можливих фінансових санкцій;

5. Письмовий звіт за результатами перевірки з рекомендаціями щодо усунення недоліків ведення кадрової документації з особового складу.

5. Письмовий звіт за результатами перевірки з рекомендаціями щодо усунення недоліків ведення кадрової документації з особового складу, з основної діяльності та локальних актів суб’єкта господарювання.

6. Усунення недоліків ведення кадрової документації.

1. Надання усної консультації.

2. Розробка проектів кадрових документів з особового складу із врахуванням виду діяльності суб’єкта господарювання.

3. Розробка проектів кадрових документів з особового складу, з основної діяльності та локальних актів із врахуванням виду діяльності суб’єкта господарювання.

4. Надання письмових рекомендацій щодо порядку ведення кадрової документації у суб’єкта господарювання.

1. Надання усної консультації щодо прав та обов’язків роботодавця та повноважень інспектора під час перевірки.

2. Перевірка повноважень інспектора та підстави здійснення перевірки на відповідність вимогам законодавства до початку перевірки.

3. Участь у перевірці кадрової документації з метою захисту роботодавця від незаконних дій інспекторів Державної служби України з питань праці.

1. Надання усної консультації щодо способів захисту порушеного права.

2. Розробка проектів кадрових документів по особовому складу із врахуванням виду діяльності суб’єкта.

3. Розробка скарги на незаконну постанову, винесену Державною службою України з питань праці за результатами перевірки, представництво інтересів в судовому процесі.

1. Надання усної консультації щодо способів захисту інтересів роботодавця.

2. Розробка проекту позовної заяви або заперечення на позовну заяву працівника.

3. Представництво інтересів в судовому процесі та позасудовому порядку.